aktuelnosti


Raspisan konkurs za upis studenata na Koledžu kozmetologije i estetike Banjaluka u studentsku 2020/21. godine

 

Studiji sa praktičnom nastavom, garancija za zaposlenje

 

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka raspisala je konkurs za upis studenata u studentsku 2020/21. Godine.  Pored 13-te generacije brucoša na trogodišnjim studijima Koledž upisuje i 4. generaciju studenata na novi specijalistički studijski program- Kozmetologija i estetika 240 ECTS bodova.    
Od 2006. godine realizuje nastavu na trogodišnjem studijskom programu- kozmetologija i estetika za zvanjem kozmetolog – terapeut - estetičar, a od 2015. godine i specijalistički studijski program u kojem obrazuje specijaliste primjenjene kozmetologije i estetike.
Nakon završetka specijalističkih studija diplomci će dobiti 240 ECTS bodova i ponijeti zvanje specijalista primjenjene kozmetologije i estetike, što je potpuno novo zanimanje i zvanje u Jugoistočnoj Evropi, a koje je dosta traženo, a ima najviše kompetencije u primjenjenoj kozmetologiji.

 

opŠirnije...

 

 

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka

 

U TOKU PREDUPIS NA STUDIJE KOZMETOLOGIJE                                                                            

 

Takođe za brucoše ova visokoškolska ustanova pripremila je značajne novosti koje će olakšati njihovo školovanje i boravak u Banjaluci.

 

Tokom aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui za predupis na studije kozmetologije. Intervjuu su pristupili kandidati koji su se već prijavili za studije. Nastavak intervua je planiran za kraj mjeseca maja.

 

VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka iod 2006. godine realizuje nastavu na trogodišnjem studijskom programu- kozmetologija i estetika za zvanje kozmetolog – terapeut - estetičar, a od 2015. godine i specijalistički studijski program u kojem obrazuje specijaliste primijenjene kozmetologije i estetike.

 

OpŠirnije...